کارگاه آمادگی آزمون TEF – تمامی مهارت ها

(مدرس برتر زبان فرانسوی)

مدرس برتر زبان فرانسوی

حسین خداداده

امتیاز این مدرس

در صورتی که قصد دارید برای یکی از آزمون های TEF ثبت نام کنید، خوب است مهارت های 4 گانه خود را تقویت نمایید در این کارگاه دو مهارت تولید نوشتار و تولید گفتار به صورت مفصل به بحث گذاشته خواهند شد و انواع متون را با هم خواهیم نوشت همچنین جهت آمادگی در آزمون تف، دو مکالمه رسمی و غیر رسمی را با موضوعات متداول در این آزمون با هم تمرین خواهیم کرد. جزئیات این دو بخش به شرح زیر می باشد.

برنامه پیش رو

در بخش تولید نوشتار

علاوه بر این دو مهارت، سایر مهارت ها نیز به صورت کلی توضیح داده خواهند شد و متناسب با نیاز زبان آموز به آنها پرداخته خواهد شد. همچنین با خرید این دوره آموزشی یک آزمون کامل با شرایط آزمون اصلی از زبان آموز گرفته خواهد شد که ارزیابی نهایی در زمینه سطح نیز ارائه خواهد گردید.