کارگاه آمادگی آزمون TEF expression Orale

(مدرس برتر زبان فرانسوی)

مدرس برتر زبان فرانسوی

حسین خداداده

امتیاز این مدرس

در صورتی که قصد دارید برای یکی از آزمون های TEF ثبت نام کنید، خوب است مهارت های 4 گانه خود را تقویت نمایید. یکی از مهم ترین مهارت های آزمون که عموما نیاز به استاد دارد، مهارت تولید گفتار است، ذاتا به واسطه اینکه گفتار نیاز به شخصی شنونده دارد، تمرین آن به صورت فردی کار دشواری است از این رو یک استاد که علاوه بر گوش دادن و مشارکت فعال بتواند نقاط قوت و ضعف زبان آموز را تشخیص داده و در زمان مناسب به ایشان عنوان کند، در تمرین آمادگی جهت آزمون احساس می شود. این بخش از آزمون وابسته به نوع مدرکی است که می خواهید دریافت کنید. بنابراین این دوره آموزشی برای افرادی مناسب است که قصد دارند قبل از آزمون اصلی تف، مهارت تولید گفتارخود را ارزیابی و بهبود بخشند.

در این دوره که شامل 12 جلسه یک ساعت و نیمه است، شاهد موارد زیر خواهیم بود:
 

برنامه پیش رو