کارگاه آمادگی آزمون TEF expression écrite

(مدرس برتر زبان فرانسوی)

مدرس برتر زبان فرانسوی

حسین خداداده

امتیاز این مدرس

در صورتی که قصد دارید برای یکی از آزمون های TEF ثبت نام کنید، خوب است مهارت های 4 گانه خود را تقویت نمایید. یکی از مهم ترین مهارت های آزمون که عموما نیاز به استاد جهت تصحیح متون نوشته شده و همچنین ارائه نکات کاربردی جهت بهبود متن تولید شده دارد، مهارت تولید نوشتار است. این بخش از آزمون وابسته به نوع مدرکی است که می خواهید دریافت کنید. بنابراین این دوره آموزشی برای افرادی مناسب است که قصد دارند قبل از آزمون اصلی تف، مهارت تولید نوشتار خود را ارزیابی و در صورت نیاز، بهبود بخشند.

در این دوره که شامل 12 جلسه یک ساعت و نیمه است، شاهد موارد زیر خواهیم بود:
 

برنامه پیش رو